Privacybeleid

Inleiding

Chase Marketing (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen, ondersteunen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@chasemarketing.nl of 06-28294145

Wie zijn wij?

Wij zijn Chase Marketing: Online Marketing bureau in Amsterdam. Dit privacy statement is van toepassing op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een mailingcampagne). Wij zijn gevestigd aan de Reinier Claeszenstraat 41-2 1056 WE te Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden (bijvoorbeeld ‘juridisch’ of ‘search’), functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiebeleid) en surfgedrag.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de onderstaande doeleinden.

Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Chase Marketing persoonsgegevens verwerken. Tevens verzamelen we persoonsgegevens van medewerkers om bijvoorbeeld een contract af te sluiten en de salarisadministratie te regelen.

Klantenadministratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden we bij welke bedrijven klant zijn bij Chase Marketing en welke bedrijven klant zijn geweest bij Chase Marketing. Van de contactpersonen houden we persoonsgegevens bij, zoals contactdetails, om je te kunnen bereiken. Ook houden we notulen bij van eventuele besprekingen in spreadsheets bij. Deze notulen kunnen persoonsgegevens bevatten. We communiceren middels verschillende kanalen met onze klanten, bijvoorbeeld telefonisch, via mail en via Slack. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

Om bedrijven op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in de branche versturen we incidenteel een mailing. Soms is deze gepersonaliseerd en soms niet. Als je geen mailing meer wilt ontvangen dan kan je jezelf altijd uitschrijven vanuit het mailbericht.

Reviews en offertes

Om een offerte of review te maken, verwerken we persoonsgegevens zoals contactgegevens.

Marketing

Om met potentiële klanten in contact te komen en om dit contact te onderhouden, verwerken we persoonsgegevens.

Voor de campagnes van Chase Marketing verwerken we persoonsgegevens, zoals je IP-adres, cookie-ID, social-ID en/of je surfgedrag. Dit doen we alleen wanneer je ons hiertoe toestemming geeft middels onze cookiemelding. Het doel is om je relevante advertenties te kunnen laten zien op het juiste moment en op de juiste plaats.

We kunnen niet zien wie je bent of voor welk bedrijf je werkt tenzij je deze gegevens aanbiedt om bijvoorbeeld een Google Ads review uit te laten voeren.

Ook maken we gebruik van zogenoemde aangepaste doelgroepen op diverse social media. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we herkennen dat je op onze website bent geweest. Vervolgens sturen we een super relevante advertentie via een medium als Facebook of LinkedIn. Wij geven hiervoor nooit persoonsgegevens door aan derden wanneer je opt-out bent in onze cookiemelding.

Als je niet wilt dat deze je advertenties van Chase Marketing ziet op de platforms Facebook en LinkedIn, dan kan je je hiervoor afmelden middels de onderstaande links:

Het kan zo zijn dat je na het afmelden alsnog een advertentie van Chase Marketing te zien krijgt. Dit is het geval wanneer je in de algemene doelgroep valt waar wij onze advertenties op richten. De doelgroep waar wij ons op proberen te focussen zijn DMU’s en marketingmedewerkers van ambitieuze en sterk groeiende ondernemingen.

Verbeteren van onze website

Om de conversie van onze website te verhogen verwerken we persoonsgegevens. We verwerken bijvoorbeeld klikgedrag en het geanonimiseerde IP-adres. Op deze manier kunnen we zien welke pagina’s, stukken tekst en afbeeldingen jullie sterk vinden en welke we moeten verbeteren. Zo verhogen we het rendement van onze website.

Recht van betrokkenen

Onder de GDPR heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons best om hieraan te voldoen. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact opnemen via info@chasemarketing.nl. Onderstaand je rechten:

 • Informatie en inzage: Je kan inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over ‘hoe en waarom’ we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, het uitvoeren van onze dienstverlening, het voeren van een sluitend HR beleid en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Chase Marketing: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij maken bij het gerechtvaardigd belang? Dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met de onderstaande leveranciers:

 • De cloud omgeving G Suite
 • Het boekhoudprogramma Moneybird
 • Via besloten Spreadsheets
 • Website statistieken van Google Analytics
 • Usability insights met Hotjar

Met deze verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin we waarborgen dat ze handelen conform GDPR richtlijnen. Soms zijn we tevens wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zoals de Belastingdienst.

Links

Op de websites van Chase Marketing zijn soms verwijzingen te vinden naar andere websites van organisaties. Dit kunnen bijvoorbeeld bronvermeldingen in de artikelen van ons blog zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites en organisaties persoonsgegevens verwerken. Hiervoor kun je het privacy statement van de desbetreffende organisatie lezen.

Cookies

Wij plaatsen cookies op onze website met als doel de website te verbeteren en voor het efficiënt uitvoeren van online campagnes. Lees meer over cookies op Chase Marketing.nl in ons cookiebeleid.

Verwijderen:

Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 

Amsterdam 16 September 2018